Gratis böcker på lättläst svenska

Itunes member login: svenska, böcker, gratis, lättläst

förlag som ger ut lättlästa böcker, till exempel Vilja, Hegas, Nypon och Argasso. Den information vi gratis har i våra systemloggar sparas endast i syfte att webbplatsen ska fungera bra. Här finns främst litteratur på engelska, men också på franska, tyska och portugisiska. Bokmässan 2018 bjuder på en hel del spännande föreläsningar och seminarium. Om webbkakor (cookies) som du når via en länk i sidfoten. Project Gutenberg, project Gutenberg är ett amerikanskt litteraturprojekt som jobbar med att tillgängliggöra klassisk litteratur som inte omfattas av upphovsrätten. Lär du dig svenska? Här finns också eDrama, en uppdaterad version som gör det möjligt att söka i dramatexterna. Webbkakor (cookies) på, på använder vi webbkakor (cookies). Läs mer om webbkakor och vilka som används på på sidan. Här ser du vilka Nypon och Vilja förlag arrangerar. Det finns lättlästa böcker både för de som är nya i svenska språket och de som kommit längre. Här finns verk av författare som Charles Dickens, Jane Austen och Franz Kafka. Här hittar du gratis e-böcker på bland annat arabiska, ryska och urdu. Denna information finns också att läsa på sidan. När du har laddat ned boken så är den din och du får behålla den så länge du vill. Dessutom finns spel som kan bidra till att eleverna samtalar om det de lärt sig. Typografin är tydlig och layouten luftig, allt för att göra innehållet tillgängligt för elever som har svårigheter att läsa och skriva. Litteraturbanken, litteraturbanken är ett svenskt litteraturprojekt som jobbar med att tillgängliggöra hela det svenska skönlitterära arvet och vissa arbeten inom humaniora.

Informationen rensas från våra systemloggar var sjätte månad. Den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor passar bra för dig som lär dig svenska. Böckerna finns andra också på nätbokhandlar som Adlibris och ica Bokus och på Akademibokhandeln. IPnumret används för att information som skickas över internet ska nå fram till rätt plats. På Litteraturbankens hemsida klickar du på" Du kan köpa LLförlagets böcker på vår webbplats. Klicka på den boktitel du vill ha och välj att ladda ned den i Epubformatet.

Dramawebben är en digital resurs för teatrar. Det innebär att du inte lånar eboken. SFI och svenska som andra språk. Forskare, välj sedan författare och vilken bok du vill ladda ned. Studenter och allmänheten, särskolans elever är den primära målgruppen men självklart passar materialet för många andra grupper som har friday behov av lättlasta texter.

  • chevythunder
  • 17 Jun 2018, 14:03
  • 397