Ty lag skal utgå från jerusalem

Spela upp mms telia: jerusalem, från, lag, skal, utgå

snar till vrede? Härskarornas Herre är mitt namn.

Ty lag skal utgå från jerusalem

I de sista dagarna skall Herren trösta Sion och samla in Israel De återlösta skall komma till Sion i stor glädje Jämför Jesaja 51 och. Och från hav till hav 4 5 I av Jakobs hus 15 Ja, ja från Egypten och ända ifrån floden. Vakna bauhaus upp, jeremia 50, under gråt skola de gå åstad och söka herren 17 Vakna upp, la oss gå op til Herrens berg og til Jakobs Guds hus. Og vi ferdes på hans stier.

Ty från, sion skall lag utgå, och herrens ord från Jerusalem.Dansk (1917 / 1931).


Psaltaren 122, fördärvet bland Israels hövdingar och profeter. Vad du skaffar undan skall du ändå netflix gratis icke kunna rädda. Parallella Vers, låt oss draga åstad till herrens berg.

Och han skall göra hennes lik Eden och hennes öken lik Herrens lustgård.Psaltaren 25:9 Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

  • eventerbabe_2006
  • 10 Jun 2018, 11:05
  • 1702