Crapper i lager


si at samtlige piksler blir brukt for å finne fokus i motivet, i stedet for bare rundt fem prosent som er mer vanlig. The name originated from a popular...

  • 23.06.2018, 17:53
  • 0
  • 2912

Crapper toalett på lager


is very easy to clean, which remains important even though its not for toilets. The son of a Yorkshire steamboat captain, young Tom Crapper's destiny was set when he...

  • 12.06.2018, 19:26
  • 0
  • 2912